Fitness Capelle XL Personal training, boxing, fitness
Algemeen

Als u een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde
informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van
toepassing, algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet:
1. Welke gegevens wij van u verwerken,
2. Waarom wij dat doen,
3. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom onze website met enige regelmaat.

Welke gegevens verwerken we?

Fitness CapelleXL verwerkt persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● IP-adres
● Gegevens over uw surfgedrag
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in
correspondentie en telefonisch
● Internetbrowser en apparaat type
● E-mailadres
● Telefoonnummer
● Adresgegevens
● Geboortedatum
● Geslacht
● Voor- en achternaam
● Bankrekeningnummer
● Wanneer u uzelf laat meten, verwerken we ook uw sportgegevens. Hieronder vallen uw hartslag,
bloeddruk, lengte, gewicht.

Cookies

Fitness CapelleXL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fitness CapelleXL gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarom verwerken wij je gegevens?

Fitness CapelleXL verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
● Fitness CapelleXL analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
● Fitness CapelleXL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van uw browser instellingen

Dienstverlening

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. U kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen in de website of app, u uw voortgang niet inzien en kunnen we u niet de persoonlijke begeleiding geven op basis van uw resultaten.

Delen met anderen

Fitness CapelleXL verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fitness CapelleXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wettelijke verplichting

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketingactiviteiten

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van uw lidmaatschap).
Wij zullen echter nooit uw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

Onderzoek

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

Beveiliging

We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd. Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens? Wil u inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heeft u bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van u hebben? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@fitnesscapellexl.nl.
Wilt u uitschrijven voor onze nieuwsbrief of andere mailings? Dan staat er altijd een link onderaan de mail, waarmee u direct wordt uitgeschreven uit de desbetreffende mailing. Let op! Door uit te schrijven van onze nieuwsbrief mist u belangrijke mails die betrekking hebben op uw lidmaatschap. Bent u het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met uw gegevens? U heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Of bel ons!

0102613326